Данни за фирмата

 • Име на фирма
  BROS
 • Данъчен номер
  BG128529252
 • Адрес на регистрация
  гр. София, Младост 1, ул. Никола Генадиев 5-Б тел: 0888/86-98-59
 • МОЛ
  Радостин Железчев
 • При покупка се издава
  Данъчна фактура.
 • Начини на плащане
  По банков път
 • Магазин
  София, Младост 1, ул. Никола Генадиев 5-Б тел: 0888/86-98-59
 • Телефон
  0888/86-98-59
 • Email
 • Уебсайт

Оферти на BROS

1
2 3 4 5
...
11
Срок на гаранцията – 24 месеца от датата на закупуване. Гаранцията не се отнася за батерии, озвучителни тела, лентов кабел, дистанционни, панели, зарядни устройства, външни свързващи кабели и други принадлежности и аксесоари, които нямат сериен номер;за козметични повреди по външната страна на корпуса, както и за нормалното износване на механични компоненти, подложени на износване в процеса на нормалната експлоатация. Гаранцията не важи при промяна на фабричен софтуер, както и за допълнително инсталирани от потребителя софтуерни приложения. В случай на рекламация е желателно изделието да се доставя в оригинална опаковка. В противен случай продавачът не носи отговорност за козметични повреди, настъпили по време на транспорта или престоя на изделието в сервиза. Срокът на гаранцията спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на продукта.Продавачът не носи отговорност за запазване и съхранение на потребителска информация в паметта на оставените за ремонт мобилни телефони. Рекламацията може да бъде отхвърлена в следните случаи: когато не са спазени указанията за експлоатация, посочени в ръководството на изделието, когато има несъответствие между данните в документите и самата стока, или когато табелката със серийния номер (IMEI) е била отстранена или заменена по какъвто и да било начин; когато е правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или други неупълномощени лица; когато повредата е настъпила в следствие на попадане на външно тяло (течности, прах в голяма степен, пясък ) или под действието на агресивна външна среда; когато дефектът е в следствие на сътресения, удари, механични или електрически претоварвания, получени в следствие на небрежно отношение при транспорт, или природни бедствия (мълнии, наводнения и др.), при токов удар, или неизправности в захранващата мрежа, или при форсмажорни обстоятелства;при свързване със зарядни или други устройства,неодобрени от производителя; при препродажба на уреда и смяна на собственост. Ако изделие е доставено за ремонт и след тестове се установи, че отговаря на техническата спецификация, то клиентът дължи такса за тестване съобразно утвърдения ценоразпис на съответния сервиз. Максималният срок за ремонт е 30 (тридесет) дни. В случай на три рекламации, удовлетворени чрез извършване на ремонт на стоката, в рамките на срока на гаранцията, при следваща поява на несъответствие, потребителят има право да му бъде възстановена заплатената цена. Гаранцията е валидна за територията на Република България. Продавачът си запазва правото да избира мястото на ремонт на изделията. На основание чл.50 от ЗЗП, при слкючен договор за продажба от разстояние,потребителят в срок от четиринадесет дена от датата на доставка има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от сключения договор, чрез попълване на приложения към придружаващите стоката документи формуляр за отказ.  До „Марсилия-2001“ ООД, гр. София, ул.“Драговица“ 11, офис МАРС - с настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки: -Поръчано на.../получено на... -Име и адрес на потребителя - Подпис и дата. Стоката следва да бъде върната в 14-дневен срок до посочения в сайта адрес на МАРС, като поставената от производителя оригинална опаковка на стоката следва да не е увредена, стоката да не е ползвана, стоката и опаковката да са във вида, в който са получени, както и да не е нарушавана целостта на поставените от МАРС защитни стикери. Клиентът се задължава да върне стоката заедно с всички придружаващи я документи. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката, са изцяло за сметка на потребителя.

КОМЕНТАРИ ЗА BROS

 • Александър Хинков 31 май 2019, 06:12
 • Милен%20Вичев 31 март 2019, 11:26
  Поръчах черен телефон, но дойде сив. За мен нямаше голямо значение, но си е объркана поръчка. Ако трябваше да го връщам щях да изгубя още 3 дена.
 • Мила Богева 13 ноември 2018, 21:17
  Коректни и бързи.
 • Божидар Никитов 28 октомври 2018, 23:33
  Изпълнена на същия ден. Телефонът беше доставен във фабрично запечатана кутия както заявих.
 • Димитър Мутафчиев 27 октомври 2018, 10:49
  Супер! Ниски цени, бърза доставка - препоръчвам ги, коректни са
 • Николай А 22 октомври 2018, 17:01
  много съм доволен от бързото обслужване - в същия ден ми доставиха телефона (в София) и нямаше никакви проблеми :)
 • Иванка Зарева 22 октомври 2018, 09:16
  Всичко точно, телефоните са супер. Препоръчвам ги!
 • Благой Симеонов 21 октомври 2018, 11:09
  Бързи и коректни!
1
2 3 4 5
...
48