MOBILE POINT

Телефон за връзка: 08XXXXXXXX[покажи]

Оценка на магазина от потребителите на mobilebulgaria.comMB

4.81
104 мнения

Общи условия на магазин MOBILE POINT

 

Всички продукти, предлагани от MOBILEPOINT са нови, в оригинални опаковки със съответния гаранционен срок определен от производителя и съгласно Закона за Защита на Потребителите!

1. Срок на гаранцията - 24 месеца от датата на закупуване.
2. Гаранцията е валидна на територията на Република България
3. Гаранцията се признава от упълномощените сервизи само срещу представяне на гаранционната карта, попълнена четливо и съдържаща модел, фабричен номер, име и подпис на продавача, печат и дата на покупката. Дефектиралата стока се представя в оригиналната си опаковка.
4. Гаранцията се ползва единствено от отбелязания собственик!
5. НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ:
Всички външни части, които могат да бъдат увредени или износени от клиента по време на нормална експлоатация:
• Козметични дефекти на корпуса и клавиатурата
• Акумулаторни батерии и зарядно устройство
• Антена, аксесоари, слушалки и допълнителни принадлежности
• Мултимедийна карта
Дълготрайността на батерията и нейните характеристики зависят изцяло от спазването на правилата за експлоатация, предписани от производителя.
6. ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
Гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:
При непопълнени данни за продукта или клиента,несъответствие между данните в документите и самата стока, опит за подправяне на гаранционната карта, следи от отлепяне на стикера с фабричен номер.
Когато не са спазени условията за експлоатация, съхранение и транспорт.
Когато е правен опит за ремонт, монтаж, демонтаж, модификация по стоката, неправилно направен софтуерен ъпдейт, опити за поправки и софтуерни промени или инсталации от потребителя или интервенции от неупълномощени лица и фирми.
Всички случаи на повреди, причинени от неправилна употреба, изпускане, удар, неправилно съхранение, заливане с течности, механични или ел. претоварвания, неизправности в захранващата мрежа, токови удари, природни бедствия /гръмотевици, наводнения, пожар/ , зареждане с неоригинални зарядни устройства или други външни въздействия извън контрола на Производителя, Вносителя, Търговеца или Сервиза.
Вносителя, търговеца и сервизът не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби вследствие на дефекта на стоката или престоя и в сервиза.
Дефектирала стока се доставя в оригиналната си опаковка. В противен случай сервизът /търговецът/ не носи отговорност за козметични повреди по корпуса вследствие на престоя в сервиза.
Внимание! Подправени, непопълнени гаранционни карти са невалидни.
7. Гаранцията отпада при възникнал дефект по вина на клетъчната мрежа
8. При рекламация носете гаранционната карта. В противен случай гаранцията на апарата е невалидна.
9. На поправен или подменен продукт не се дава продължен или подновен гаранционен срок.
10. При постъпване в сервиз на фирмата, се издава сервизен протокол (в два екземпляра), попълнени от служител и подписани от клиента. Максималният срок за отстраняване на повредата е 30 работни дни от датата на приемане на апарата в обект на Мобайл Пойнт. При постъпване на телефона в сервиз фирмата не предоставя оборотен апарат на клиента.
11. Няма законово предписание за максимален брой ремонти, които налагат замяната на апарата.
12. Повредата на стоката в рамките на гаранционния срок не е автоматично основание за подмяна с нова.
13. Разходите и рисковете по доставката до сервиза и обратно са за сметка на купувача. Стоката трябва да е надлежно опакована, в противен случай фирмата не носи отговорност при транспортирането им.
14. Фирмата и сервизът не носят отговорност за пропуснати ползи и загуби в следствие на дефектна стока и престоя на същата в сервиза.
Настоящите гаранционни условия не ограничават правата на потребителя съобразно Българското законодателство.

Всички поръчки заявени след 17:00 часа се изпълняват на следващия РАБОТЕН ден!!!