Сложните телефони объркват потребителите

Сложните телефони объркват потребителите
Мобилните телефони стават все по-сложни и на потребителите им е все по-трудно да се оправят с многофункционалността им. Това показват резултатите от проучване, проведено през първите три месеца на тази година от J.D. Power and Associates. 59% от анкетираните са търсили помощ от своя мобилен оператор. За сравнение: през изминалата година тази цифра е била 54%, а през 2000 година, когато е стартирало събирането на данни, процентите са били 47. Проблемът възниква, защото телефоните са натоварени с все повече функции, а операторите предлагат все по-нови и атрактивни услуги, окуражавайки потребителите да ги използват. В резултат хората често не умеят да работят добре и да използват напълно възможностите, които имат мобилните им телефони. Когато имат проблем, те се обаждат за помощ първо на оператора. Проучването показва и че хората, които търсят помощ от оператора, са много по-склонни да сменят доставчика на услуги от останалите потребители.