Новини за airbnb

Платформата Airbnb вече е достъпна и на български

Платформата Airbnb вече е достъпна и на български

Популярната платформа за откриване и наемане на места за краткосрочен престой в цял свят Airbnb обяви, че от днес е налична на 31 нови езика, и така общият брой на поддържани езици

Момчил Карабулев 1 Коментар
#perfect10 полезни приложения за пътуване и почивка

#perfect10 полезни приложения за пътуване и почивка

Отпадането на допълнителните роуминг такси в ЕС ни носи ползи в редица направления, а едно от тях е възможността да използваме приложения, които ни помагат по време на път. Със сиг

2 Коментара
Airbnb вече с приложение за Android

Airbnb вече с приложение за Android

Airbnb е сайт, свързващ хора, които пътуват по света, с такива, които разполагат със свободна стая, апартамент или къща, които отдават под наем. Услугата е разработка на сравнителн

1