Новини за beta labs

Nokia Shoot & Tag автоматично разделя заснетото видео на отделни сцени

Nokia Shoot & Tag автоматично разделя заснетото видео на отделни сцени

Поредното интересно приложение от Nokia Beta Labs се нарича Shoot & Tag и ще се опита да улесни заснемането на видео с телефони, базирани на платформите Symbian^3 и S60 5th Edi

Nokia Situations прави телефоните по-умни

Nokia Situations прави телефоните по-умни

На пръв поглед Nokia Situations е приложение, което отдавна трябваше да бъде в телефоните ни - все пак технологиите, на които разчита, са достъпни от години. Появява се едва сега,

Nokia Listings - електронни обяви за мобилните потребители в Индия

Nokia Listings - електронни обяви за мобилните потребители в Индия

В сайта Beta Labs на Nokia индийските потребители могат да намерят ново приложение, което се казва Listings и което служи като електронно табло за обяви. Приложението помага на хор

1