Новини за edge computing

Изчисления на ръба

Изчисления на ръба

5G мрежите обещават не само да ни осигурят многократно по-високи скорости за изтегляне на данни при още по-ниска латентност на връзката, но и да свържат с интернет още милиони устр

1