Новини за W3C

W3C ще са готови със спецификацията на HTML5 през 2014 г.

W3C ще са готови със спецификацията на HTML5 през 2014 г.

Макар и на HTML5 да се възлагат големи надежди, на практика те трудно биха могли да бъдат оправдани, имайки предвид, че от World Wide Web Consortium (W3C) не планираха да са готови

W3C най-сетне приключи с работата по Mobile Web Best Practices 1.0

W3C публикуваха почти финална версия на наръчника за най-добрите практики за мобилен уеб още през юни 2006 г. Кой обаче би предположил, че окончателната версия на документа ще се п

1