Анкета

Кои от новите тарифни планове на оператoрите предпочитате?

Не бих използвал новите тарифни планове
0.00%
0 гласа
Използвам Prima или b-connect
0.00%
0 гласа
Предплатени минути на абонамент от Глобул
0.00%
0 гласа
Заявени минути на абонамент от Мтел
0.00%
0 гласа