Анкета

Добра ли е преносимостта на номерата?

Нямам мнение
0.00%
0 гласа
Не
0.00%
0 гласа
Да, ще даде свобода на потребителите
0.00%
0 гласа
Да, мобилните услуги ще поевтинеят
0.00%
0 гласа

ПРЕДИШНИ АНКЕТИ

1
2 3 4 5
...
41