Анкета

Промени ли се месечната ви сметка за мобилни услуги през последните месеци?

Остана същата
0.00%
0 гласа
Да, увеличи се
0.00%
0 гласа
Да, намаля
0.00%
0 гласа

ПРЕДИШНИ АНКЕТИ

1
...
15
16
17
...
41