Анкета

Колко мобилен трафик използвате месечно?

По-малко от 50МВ
0.00%
0 гласа
51МВ - 100МВ
0.00%
0 гласа
101МВ - 300МВ
0.00%
0 гласа
301МВ - 600МВ
0.00%
0 гласа
601МВ - 1GB
0.00%
0 гласа
Повече от 1GB
0.00%
0 гласа
Не използвам
0.00%
0 гласа

ПРЕДИШНИ АНКЕТИ

1
...
20
21
22
...
41