За нас

Главен редактор:
Момчил Карабулев

Редактор:
Павлин Луканов„Мобайл България“ ООД

Регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания №10004/2006 г.
ЕИК 175138692
Регистрирано по ЗДДС BG 175138692
със седалище: гр. София 1606, ул. “Люлин планина“ №4

Телефон за връзка: +359 88 666 46 00

Управители:

Михаил Бехар
Николай НиколовРожденият ден на Mobile Bulgaria:
22 декември 2003 г.