За нас

Главен редактор:
Момчил Карабулев„Мобайл България“ ООД

Регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания №10004/2006 г.
ЕИК 175138692
Регистрирано по ЗДДС BG 175138692
със седалище: гр. София 1606, ул. “Люлин планина“ №4


Офис:
София, България
ул. „Хан Аспарух“ №54
етаж 3, ап. 5
тел. +359 2 953 15 64
+359 88 666 46 00

Управители:

Михаил Бехар
Николай НиколовРожденият ден на Mobile Bulgaria:
22 декември 2003 г.