Фотобраузер за Android от Google

Photostream е приложение за Android, което представлява браузер за снимки, чрез който имате достъп до акаунта си във Flickr. Приложението е и пример за използването на някои от възможностите на Android, което е полезно, ако решите да пишете собствен софтуер за платформата. Можете да го намерите на адрес:
http://code.google.com/p/apps-for-android/source/browse/trunk/#trunk/Photostream