Вече всеки може да се регистрира в Mailbox

Вече всеки може да се регистрира в Mailbox
Както бяха обещали Dropbox, след като купиха Orchestra - компанията, която разработва приложението Mailbox за iOS, услугата продължава да съществува и дори вече е достъпна за всички желаещи да я изпробват. От екипа, работил по приложението, споделят, че инфраструктурата им вече е готова да издържи на голям брой потребители, което беше една от причините първоначално достъпът до приложението да е ограничен.