27% спад в печалбата на Intel за последното тримесечие на 2012

27% спад в печалбата на Intel за последното тримесечие на 2012
Intel обяви финансовите резултати за дейността си през последното тримесечие на 2012 и от тях стана ясно, че затрудненията в компютърния сектор продължават да са основен проблем за компанията, с който тя трябва да намери начин да се справи през тази година. За последните 3 месеца е отчетена нетна печалба от 2,5 милиарда долара, което се оказва с 27% по-малко от същия период на 2011 г. Приходите са намалели с 3% до 13,5 милиарда долара. "Компютърният пазар, който познаваме, се променя. Формите на устройствата се размиват", казва шефът на компанията Пол Отелини.

През изминалите месеци Intel отбеляза сериозен прогрес по отношение на плановете си за навлизане на пазара на смартфони и таблети, а резултатите ще бъдат по-добре видими през тази година, когато мобилните й чипове ще се появят във все повече устройства. Като цяло през 2012 г. приходите са били 53,3 милиарда долара (спад с 1,2%), оперативната печалба е достигнала 14,6 милиарда долара (спад от 16%), а нетната печалба е била 11 милиарда долара (с 15% по-малко за година).

http://newsroom.intel.com/community/intel_newsroom/blog/2013/01/17/intel-reports-full-year-revenue-of-533-billion-net-income-of-110-billion