32 висши училища създадоха виртуален университет

32 висши училища създадоха виртуален университет
На тържествена церемония в централната аула на Софийския университет "Климент Охридски" ректорите на 32 висши учебни заведения и директорите на 30 научни института към БАН учредиха български виртуален университет, част от Програмата "IT България". От 1 януари 2005 г. ще започне работа национален образователен портал, който ще прави връзка със сайтовете на всички университети в страната. По-късно ще бъдат създадени и Интернет модели на реалните университети. Студентите ще могат да изберат дали да слушат лекциите по определена дисциплина, или да се запишат във виртуалния университет и да четат учебните материали вкъщи.