8,9 милиона шведи - 9,07 милиона мобилни телефона

Според данните, публикувани от Telekommarknaden, мобилните телефони в Швеция надхвърлят броя на населението.
В страната живеят 8,98 милиона, а към края на март 2004 година абонатите на мобилните оператори са 9,07 милиона. Според публикацията към края на 2004 година може да се очаква потреблението на мобилни телефони да достигне 9,6 милиона. Огромният брой абонати се дължи на това, че шведите предпочитат да имат по едно мобилно "ало" за лични и за служебни нужди. На следващите места в класацията според Telekommarknaden са другите скандинавски страни: Норвегия, Финландия и Дания.