Акционери съдят Microsoft заради провала на Surface RT

Акционери съдят Microsoft заради провала на Surface RT
Група акционери са завели дело срещу Microsoft за подвеждаща информация относно продажбите на таблетите Surface RT. Искът е заведен срещу самата компания, както и персонално срещу Стив Балмър, бившия финансов директор Питър Клайн, вицепрезидента по финансите Франк Брод и вицепрезидента по маркетинга Тами Релър. Според адвокатите на акционерите компанията умишлено е заблудила инвеститорите относно истинското положение с продажбите на Surface RT и по този начин е нанесла щети на акционерите.

Конкретната причина за делото пък е наскорошното обявление на загуби в размер на 900 милиона долара, които са свързани със Surface RT, което пък доведе до спад на акциите на Microsoft с 11,7%. Според иска загубите са били известни на ръководството на компанията от Редмънд още в началото на годината, но не са били обявени публично, което пък е довело до грешни инвеститорски решения на всички, които са закупили ценни книжа на Microsoft през последните месеци.

Адвокатската кантора Робин Гелър Рудман и Дауд, която в случая защитава интереса на недоволните акционери, има богат опит в подобни дела и е постигала шумни успехи, като най-големият е споразумението с Енрон през 2009 г., когато компанията се съгласи да изплати 7,3 милиарда долара обезщетение на свои акционери.

http://www.businesswire.com/news/home/20130812006136/en/Robbins-Geller-Rudman-Dowd-LLP-Files-Class