Apple, HP и Intel водят сред компаниите по отношение материалите от конфликтни зони

Apple, HP и Intel водят сред компаниите по отношение материалите от конфликтни зони
Неправителствената организация Enough Project публикува в началото на седмицата доклада си за производителите на електронни продукти, в който има данни какъв напредък е направила всяка компания, за да намали или изключи използването на конфликтни материали. Конфликтните материали са минерали, които се произвеждат в страни, в които именно тяхното производство предизвиква и подпомага поддържането на жестоки режими на управление, съпровождани със системно нарушаване на човешките права, като например Конго.

Оценките на Enough Project са базирани на усилията на всяка компания да проверява какво става по веригата от доставчици, както и според сертификатите, които притежава за влиянието, което оказва върху околната среда с производството на продуктите си. В предишния доклад на организацията почти всички компании са отчели прогрес по отношение намаляване използването на конфликтни материали, но все още нито една не може да се похвали, че изобщо не използва такива.

В настоящия доклад сред най-високо оценените компании са Intel, HP, Apple и Motorola, докато HTC, Sharp, Nikon и Nintendo заемат последните места в класацията. От Enough Project номинират Intel и HP като фаворит на кампанията. От Intel са заложили в стратегията си за развитие до 2013 г. да започнат да произвеждат процесори, за които не се използват изобщо конфликтни материали, а HP също така полага доста усилия в насърчаването на по-малко корумпирана минна индустрия.

Apple пък получават поощрение като първата компания, която публично е обявила броя на претопяващите метали компании сред доставчиците си и за провеждането на кампания сред тях. HTC, Canon, Sharp и Nikon са на последните места в класацията на Enough Project, тъй като техните усилия в посока намаляване използването на конфликтни материали са много по-малко от тези, които полагат лидерите в класацията. Nintendo дори са описани като компания, за която няма данни някога да се е опитвала дори да въвежда подобни практики.

http://www.theverge.com/2012/8/16/3246250/enough-project-conflict-mineral-report-intel-hp-apple