Бъдещето на мобилните телевизия и видео

Бъдещето на мобилните телевизия и видео
Аналитичната компания IDC прогнозира, че през 2010 година абонатите на клетъчни телефони, използващи услуги за мобилна телевизия и видео в САЩ, ще достигнат 24 милиона. В момента броят им е около 7 милиона. Подобен ръст на услугите ще открие много нови възможности за мобилните оператори и производителите на мобилни телефони, както и за доставчиците на мобилни услуги. Въпреки че към 2010 г. потребителите на услуги за видео и телевизия няма да надвишават 10% от общия брой абонати, анализаторите прогнозират, че този тип услуги ще осигурят значителна част от приходите на свързаните с тях компании.