Безплатни приложения за S60

Броят на безплатните и особено полезни приложения за S60 се увеличава стремително, което много ни радва. Изглежда, че платформата започва да придобива все по-голяма популярност в средите на авторите на софтуер. Добра отправна точка за изследване на света на freeware приложенията и игрите е каталогът на 3-Lib, който само през последния месец беше допълнен с повече от 10 нови програми.
http://3lib.ukonline.co.uk/nonagss60.htm