Биотелефони

Биотелефони
След като писахме за телефон на LG (KP8400), измерващ кръвната захар, тенденцията за създаване на устройства, следящи различни телесни показатели, продължава. Samsung SPH-E3330 се занимава с определяне на съдържанието на мазнини в тялото, като освен данни, подадени от потребителя, ползва и електростатични методи за измерване.
Другото направление, в което се развиват биотелефоните, е добавянето върху тях на сребърно нано покритие. То е особено ефективно (99.9%) при справянето с разнообразните микроби (около 25 000 според скорошно изследване), обитаващи мобилните телефони, и между другото подобрява качествата на въздуха край нас. След като преди време SK Teletech представи IM-7700, сега и Samsung се намесва със сребърния SCH-S140.