БТК Мобайл ще прави GSM-3

БТК Мобайл ЕООД е новосъздаденото дружество, чрез което Българската телекомуникационна компания ще упражнява правата и задълженията по изпълнение на лиценза за трети GSM оператор. Така ще бъдат разделени дейностите на компанията по осъществяване на лиценза в областта на фиксираната гласова телефонна услуга от тази, чрез която БТК ще предоставя мобилни телефонни услуги. Вероятно това ще бъде и името, под което ще оперира третият GSM оператор.