БТК отпуска 50 млн. евро за GSM-3

БТК планира да предостави фирмен заем в размер на 50 млн. евро за развитие на третия мобилен оператор - БТК Мобайл. Ръководството на телекомуникационната компания свиква извънредно събрание на акционерите на 8 април, на което ще бъдат обсъдени конкретни стъпки, свързани с работата на третия GSM оператор. Освен фирмения кредит за поставяне на началото на дейността на третия GSM БТК възнамерява да предостави гаранции в полза на БТК Мобайл като обезпечение по кредити, които са отпуснати на дружеството от търговски банки или финансови институции.