БТК разширява мрежата си

БТК разширява MAN мрежата си (метрополитен мрежа), чрез която се осъществява основната част от трафика на българското Интернет съдържание. Изградени са 7 метрополитен мрежи в седемте най-големи градове в България. София е покрита почти изцяло. Оборудването в останалите градове е инсталирано и се довършват някои оптични връзки. Те ще бъдат свързани на национално ниво. По-късно ще бъдат обхванати всичките 28 окръжни центъра в страната. На финала на проекта до 40 града ще се свържат в една мрежа и ще предоставят всички услуги с висока скорост. Метрополитен мрежата е от най-модерните в съвременния технологичен свят. Тя е основата за предоставянето на цялостен пакет от услуги в съвременните технологии - широколентов достъп до Интернет, мултимедия, цифрова телевизия, поръчки на филми и музика през сървър, избор на виртуални телефонни централи и други. Занапред клиентът ще може да купува тези услуги от един оператор - БТК.