Coca-Cola открива голям развоен център в България

Coca-Cola обяви, че възнамерява да открие развоен център за информационни технологии, който ще се намира в София и ще има за задача да осигурява бизнес решения за компанията на глобално ниво, но заедно с това ще е със силен фокус върху Европа, Близкия изток и Африка. Звеното е част от световната структура за информационни технологии на Coca-Cola, която обединява 5 развойни центъра в САЩ, Мексико, Индия, Сингапур и Япония. Центърът за развитие в София ще бъде вторият по големина, обем на предоставяните услуги и брой служители в рамките на тази глобална мрежа.

В новия обект ще бъдат създадени 130 работни места, а основните сфери на дейност ще бъдат софтуерни решения за системен анализ и разработване на програми, анализ на данни, мобилни приложения, обучения, роботика, инфраструктурна и информационна сигурност, както и технологични решения за маркетингови, финансови и технически функции на компанията. Центърът ще се ръководи от Желязко Петров, който посочва, че сред целите е да се привлекат млади студенти, опитни IT архитекти и висококвалифицирани талантливи хора. Компанията вече партнира с българските офиси на SAP LAB, ATOS и Microsoft, а според него през тази година партньорската мрежа ще бъде разширена допълнително.