Content Beamer 2.5 от ThinPrint за Blackberry

Content Beamer 2.5 от ThinPrint за Blackberry
От ThinPrint пускат нова версия на системата за пренос на документи за Blackberry - Content Beamer. Новата версия е 2.5. Приложението дава на потребителите възможност да разглеждат и разпечатват документи, които са получили на телефона си по факс или чрез електронна поща. Освен традиционните функции, като разпечатване чрез стандартни принтери или с Bluetooth връзка, новата версия на програмата позволява изпращане на факсове и визуализиране и съхраняване на файлове на преносими компютри. С помощта на функцията Print-to-Screen, чрез Bluetooth, Content Beamer може да покаже файлове на екрана на преносим или настолен компютър. Няма ограничения за форматите файлове, с които приложението работи.