DateMate 2004 за серията на SonyEricsson Px00

DateMate 2004 за серията на SonyEricsson Px00
MobiMate Ltd. представи нова версия на най-добре продавания им продукт за Symbian UIQ платформи - DateMate. В новата версия на софтуера има добавени опции като адресна книга и бележки с функция за звуково напомняне.
Още с реализирането на първата версия през 2003 DateMate се класира в Топ 5 на най-добре продаваните Symbian апликации.
Демонстрационна версия на този продукт и повече информация за него можете да получите на http://www.mobimate.com/p800/datemate/index.shtml