Европейските антитръстови регулатори ще разследват Amazon

Европейските антитръстови регулатори ще разследват Amazon

Най-големият онлайн търговец Amazon ще бъде обект на разследване от европейските антитръстови регулатори заради начина на употреба на данните от независимите търговци, които продават през платформата. ЕС ще провери дали използваната от компанията информация за нейните партньори не нарушава антитръстовите закони. Amazon продава сама продукти, но освен това предоставя платформа на външни търговци да предлагат своите стоки.

Във втория случай Amazon непрекъснато събира данни за активността в платформата. Комисията смята, че компанията ползва тази информация за търговците, техните продукти и трансакциите в своя полза. Разследването ще се фокусира върху стандартните договори с продаващите в Marketplace, които позволяват на Amazon да анализира и ползва данните за независимите търговци. Ще се провери и дали събраните от Amazon данни въздействат върху конкуренцията.

Ще се обърне внимание и на ролята на събраните данни за избора на победители за т.нар. Buy Box и влиянието на събраната от Amazon информация за външните търговци в този процес. Този бутон се показва на видимо място в Amazon и позволява на потребителите да добавят продукти от специфичен търговец директно в своята пазарска кошница. Спечелването на възможност за продажби през Buy Box е ключово за търговците от Marketplace, защото голямата част от трансакциите се правят през този бутон.

Източник: Европейска комисия

Оферти на деня