Flash настъпва

След като Macromedia започна сътрудничество с DoCoMo и KDDI, в момента около 13% от японците имат в своите телефони Flash Lite. Това прави между 10 и 16 милиона потребители (в зависимост от начина на измерване) и стотици сайтове, предлагащи flash съдържание. Въпреки че тенденцията в Япония е обещаваща, пред Macromedia стои въпросът за налагане на технологията и на по-стандартизирания западен пазар. Последната новина е свързана с разширяване на споразумението с DoCoMo и към международните лицензианти. В момента единственият в Европа, който експериментира с Flash Lite, е T-Mobile, като технологията се предлага за базирани на Series 60 смартфони.