Гласова електронна поща

VoMail е нова услуга, предлагана от If By Phone. Тя ви дава възможност да създадете и поддържате електронен адрес, без да използвате компютър за целта. Възможност за проверка през Интернет има, разбира се, но тя е по-скоро допълнителна, отколкото основна. Освен това услугата работи с всеки един от основните доставчици на услуги за електронна поща, което значи, че не е задължително да си правите нов e-mail адрес. Получените съобщения се четат на глас от робот по телефона. Контролът на пощенската кутия става изцяло с гласови команди. Цените на услугата започват от 6,95 щатски долара месечно за 75 минути и стигат до 19.95 долара за 900.