GloBul с инвестиции в мрежата си

По информация от компанията мрежата на GloBul е готова да обслужва 3.5 милиона абонати след направените инвестиции в размер на 32 млн. лева в последните два месеца на 2005 г. Средствата са били вложени за увеличаване на капацитета на мрежата за поемане на по-големия трафик, генериран от увеличаващия се брой абонати на компанията. Инвестициите са част и от дългосрочната програма на GloBul за предлагане на нови услуги, разширение и оптимизация на съществуващата инфраструктура и изграждане на мрежа за услуги от "трето поколение". Мрежата на GloBul покрива 99.6% от населението и 97% от територията на страната, общият брой на абонатите надхвърля 2.4 милиона.