Google е изплатила над 15 милиона долара за открити бъгове

Google обяви, че е изплатила над 15 милиона долара от старта на програмата си за откриване на бъгове през ноември 2010 досега. Само през изминалата година са разпределени 3.4 милиона долара на 317 отделни изследователи в сферата на сигурността. И по двата показателя се отбелязва ръст спрямо 2.9 милиона долара и 274 изследователи за предходната година. Компанията е разпределила половината от миналогодишните награди (1.7 милиона долара) за открити уязвимости в Android и Chrome.

Този тип програми са създадени с цел да насърчават откриването на бъгове и уязвимости в софтуерните продукти, които остават незабелязани от екипите на компанията. Те са и стимул за работещите в областта да споделят откритията си с компанията, а не с други организации, които биха ги използвали със злонамерена цел. Наградите варират по стойност от 100 до 200 000 долара в зависимост от нивото на риска, който носи откритият проблем. Най-високата единична сума, изплатена през 2018, е била 41 000 долара. Компанията постепенно разширява програмата към нови продукти и осъществяването на целенасочени програми като хакване на Chromebook и Android.

Източник: Google