Google Glass ще бъде и универсално дистанционно

Google Glass ще бъде и универсално дистанционно
Системата Google Glass ще има претенцията да изпълнява и функцията на универсално дистанционно управление. Това става ясно от поредния патент, който е регистриран от Google във връзка с дългоочакваните умни очила. Според заявката контролираното устройство може да бъде всякакъв електрически, оптически или механичен уред. Като примери за управление в патента са дадени алармени инсталации, осветителни системи, телевизори, врати на гаражи, машини за правене на кафе и хладилници.

В патента Google дават и конкретни примери. Един от тях е свързването на очилата с принтер. В случай на проблем например принтерът показва на собственика на Google Glass съобщение за грешката. В момента първите очила са с цена от 1500 долара, а повече подробности за пазарните наличности очакваме през месец май по време на конференцията Google I/O.

http://www.theregister.co.uk/2013/03/22/google_glass_patent_display/