Google Maps ще получи редизайн на режима за шофиране

Google Maps ще получи редизайн на режима за шофиране

Google тества нов графичен интерфейс в режима за кола в Google Maps. Актуализацията вече е достигнала до редица потребители и включва по-големи бутони, които позволяват по-лесна навигация в интерфейса.

Това разбира се е важно тъй като докато шофираме нямаме възможност да се заглеждаме в текста и функционалностите. Интересното е, че визуално промените напомнят на визията на Android Auto. В основата на екрана са видими бутоните за гласово въвеждане и за достъп до основното меню.

Когато не сте в режим навигация там ще е поместен и трети бутон, който ви изпраща именно в екрана за навигиране. Над това поле е вградено и управлението на музикалния плейбек, също с уголемени бутони и текст.

От основното меню са достъпни приложения като музикален плейър, подкасти, съобщения и т.н. При избор на опцията за обаждане се отваря нов екран с последните три разговора и трите най-популярни контакти. Наличен е и отделен интерфейс за YouTube Music.

Източник: Android Police