Uber е платила 58 милиона долара на Google за Google Maps

Uber е платила 58 милиона долара на Google за Google Maps

Компанията за споделени пътувания Uber публикува своя проспект за предстоящото първично публично предлагане на акции. В документа има изключително интересни данни за разходите по дейността на фирмата. От проспекта се разбира, че за периода 2016-2018 Uber са платили на Google приблизително 58 милиона долара за използването на Google Maps. Навигационният софтуер е интегриран в приложението на Uber и служи за допълнителна помощ на шофьорите и пътниците. В проспекта Uber подчертават, че Google Maps е от критично значение за функционирането на услугата и именно поради това високият разход е оправдан.

В документа се подчертава също, че според Uber поне към момента не съществува алтернативно картографско решение, което може да осигури същата функционалност в световен мащаб и което да покрива всички пазари, на които компанията оперира в момента или планира да навлезе. От проспекта също така се разбира, че Uber са имали приходи в размер на 7.93 милиарда долара през 2017 и 11.27 милиарда през 2018 година. Интересното е, че въпреки това компанията не само е на загуба, но и не планира скоро да излезе на плюс, което едва ли ще зарадва особено потенциалните инвеститори в нейните акции.

Източник: Android Authority

Оферти на деня