HTC отчита по-слаби резултати за тримесечието, очаква промяна със серията One

HTC отчита по-слаби резултати за тримесечието, очаква промяна със серията One
За поредно тримесечие HTC отчита съществен спад във финансовите резултати от дейността си. През първите три месеца на 2012 г. общите приходи са 2,29 милиарда долара, докато година по-рано те са били 3,43 милиарда долара. Сериозен е спадът и в печалбата на компанията до 172 милиона долара в сравнение с 437 милиона през предишното тримесечие. Приходите и печалбата преди облагане с данъци и такси са спаднали съответно с 34,3% и 38,3% спрямо предишните три месеца. Спрямо предишната година разликата е съответно 34,9% и 44,3%. Въпреки резултатите през първото тримесечие от HTC са оптимисти за второто и очакват увеличение на приходите до 3,56 милиарда долара благодарение на стабилни продажби на телефоните от серията One.