Имиграционните служби на САЩ ще сменят BlackBerry с iPhone

Имиграционните служби на САЩ ще сменят BlackBerry с iPhone
RIM вече са свикнали да чуват лоши новини, свързани със загубата на пазарни позиции. Поредната такава новина е, че Имиграционните и граничните служби на САЩ ще заменят досегашните си смартфони BlackBerry с iPhone. Това означава, че дори и BlackBerry OS 10 да наваксва загубените до момента позиции, от RIM ще трябва да се постараят да убедят правителствените служби да се върнат обратно към тях. Според информацията от организацията този ход е продиктуван от невъзможността на устройствата на RIM да отговорят на нуждите на агенцията към момента. Всъщност става дума за 17 000 броя iPhone, които службите на САЩ ще поръчат, на обща стойност 2,1 милиона долара. Изглежда, че Android също е бил разглеждан като алтернатива, но изборът е паднал върху iPhone, заради затворената екосистема, която осигурява по-добра сигурност и надеждност на технологията и информацията.