Информация навсякъде

Ако се намира на непознато място, всеки потребител на телефон, базиран на Series 60, може да получи информация за местоположението си чрез специален софтуер, наречен Cellspotting. На всяка заявка той връща географски данни плюс наименование на мястото (ако има такова), упътва към избрана дестинация и дори показва местоположението на приятели, ползващи услугата. Технологията включва идентифициране на клетката, в чийто обхват се намира потребителят, и показване на асоциираната с нея географска информация.
http://www.cellspotting.com/webpages/cellspotting.html