Kodak продава фотографските си патенти за 525 милиона долара

Kodak продава фотографските си патенти за 525 милиона долара
Сагата с патентното портфолио на Kodak приключи, след като компанията обяви, че е успяла да го продаде за сумата от 525 милиона долара на компаниите Intellectual Ventures и RPX Corporation. Част от парите ще бъдат платени от 12 лицензианта, които са организирани от двете, като всеки от тях ще получи права за ползване на патентите от портфолиото и друга интелектуална собственост на Kodak. Друга част от сумата ще дойде от Intellectual Ventures, които придобиват въпросните патенти.

Парите ще отидат за погасяване на сметките около банкрута на Kodak, а в сделката има и условие за спиране на всички текущи съдебни дела за патентни нарушения с други компании. Засега не се посочват имената на компаниите, които ще се облагодетелстват от споразумението, но се смята, че сред тях са Apple, Google, Microsoft и други производители с Android. Това се потвърждава и от допълнителни документи по сделката, които разкриват и имената на HTC, Samsung, RIM, Huawei и Adobe.

http://ek.client.shareholder.com/secfiling.cfm?filingID=1193125-12-507443&CIK=31235