Контрол на разходите за телефонни разговори

От Nokia са разработили Cost Control - приложение за потребителите на мобилни услуги, които искат да имат по-голям контрол върху разходите си. Cost Control позволява да си изберете предварително колко пари ще похарчите за един разговор. За да го използвате, въвеждате с команда сумата, която искате да отделите за провеждане на разговора. След като тя бъде изчерпана, разговорът автоматично прекъсва. Системата във вид на софтуер е предназначена за мобилни оператори и се поддържа от всички GSM телефони.