Корпоративна поща

Корпоративна поща
От неотдавна публикуваните резултати от ново проучване на Datamonitor става ясно, че броят на мобилно ползваните е-mail акаунти ще се увеличи значително през следващите три години. Компанията посочва, че днес има приблизително около 650 милиона корпоративни пощенски кутии, от които около 35% (или 260) могат да бъдат направени мобилни. Въз основа на тези цифри Datamonitor преценява, че пазарът на корпоративни мобилни e-mail услуги е от около 260 милиона пощенски кутии, а към 2009 година приходите от тях и синхронизацията на данни (PIM) ще надхвърлят 600 милиона долара. Това е подкрепено с резултати от проведена анкета с различни европейски компании - 50% от тях вече са въвели в употреба мобилни е-mail услуги, а 34% казват, че ползват мобилни PIM решения.