КРС одобри сделката за "Орбител"

КРС одобри сделката за
Комисията за регулиране на съобщенията даде разрешение за извършване на промяна в собствеността на капитала на "Орбител" АД, при която 100% от тази собственост се прехвърлят на "Виабридж телекомюникейшънс холдинг лимитид". КРС взе решението, след като "Орбител" АД отправи молба за прехвърляне на собствеността, а бъдещият нов собственик представи необходимите документи, с които удостоверява, че отговаря на действащото законодателство, включително на изискванията, свързани с националната сигурност и отбраната на страната. "Виабридж телекомюникейшънс холдинг" е холдингова компания, изцяло собственост на "Мадяр телеком", създадена да извършва придобиванията в Югоизточна Европа. Унгарският телекомуникационен оператор, познат повече с името "Матав", обяви плановете си да купи изцяло българския телеком през ноември миналата година. Сделката на практика е навлизане в България на "Дойче телеком", която е мажоритарен собственик на унгарската компания.