Лицензиран софтуер "под наем" е най-новият хит

SPLA (Service Provider License Agreement) e сравнително нова партньорска програма на "Майкрософт" за предоставяне на лицензиран софтуер на абонаментна база. Основното й предимство е, че не е необходимо крайният клиент да закупува софтуера, а има възможност да "наеме" използването му. Програмата е насочена към компании, които предоставят лицензирани продукти и чрез които се показват, използват или достъпват "Майкрософт" лицензирани продукти. Пример за такива са фирми за уебхостинг, Интернет доставчици, компании, които отдават компютри под наем, и др. Софтуерните услуги се предоставят посредством един или повече центрове за данни през Интернет или мрежа под наем, на абонаментен принцип или на база услуга. Обект на програмата са множество "Майкрософт" приложения, системи, сървъри и услуги.

SPLA програмата дава възможност на доставчиците да осигурят на клиентите си достъп до напълно лицензирани продукти на "Майкрософт". Крайните клиенти - малки и средни фирми, ще имат възможност да прехвърлят поддръжката на цялата си ИТ среда към хостинг провайдера, като съкратят разходите си за инвестиции в хардуер, софтуер и ИТ персонал срещу фиксирана месечна такса.

Предимства, които дава SPLA програмата:

- възможност за предоставяне на услуга "по мярка";
- гъвкаво ценообразуване - крайният потребител плаща само за предварително уточнените продукти, които иска да използва;
- доставчиците имат достъп до най-новите версии на продуктите и техните най-нови защитни функции;
- доставчиците не са ограничени в това да предлагат лицензираните продукти на "Майкрософт" в която и да е точка на света;
- предоставят се 50 потребителски регистрации за демонстрационни цели;
- доставчиците могат да използват лицензираните продукти и да предоставят услугите за пробен период от 60 дни напълно безплатно;
- добри цялостни корпоративни решения, както и такива за учебни заведения и по-малки компании, които ще позволят на доставчиците да разширят значително бизнеса си.

"Стемо" ООД е единственият SPLA партньор на "Майкрософт" в България, който дава възможност на доставчиците на софтуерни услуги за включване в програмата и възползване от нейните предимства.