"М-Тел" със 190 млн. евро печалба

Приходите на "Мобилтел" за 2005 година са в размер на 527.9 млн. евро, съобщи главният изпълнителен директор на компанията Йозеф Винацер. Печалбата на мобилния оператор преди облагане с данъци, такси и амортизации е 324.7 млн. евро, а чистата печалба за 2005 г. е 189.7 млн. евро. След придобиването на "Мобилтел" от Mobilkom Austria на 12 юли 2005 г. приходите на българския оператор са 265.6 млн. евро. През 2005 г. абонатите на "Мобилтел" са се увеличили с 18.4 на сто до 3.6 млн., като пазарният дял на компанията за миналата година е достигнал 57.6 %.