"М-Тел" Time Plus - 10 минути за 19 ст.

"М-Тел" стартира нов тарифен план, наречен Time Plus, който дава възможност на абонатите да говорят помежду си 10 минути на цена от 19 ст. в ненатоварената и 29 ст. - в натоварената часова зона. Месечната такса е 9,90 лева, а клиентите на тарифата заплащат само първата минута от всеки разговор с продължителност до 10 минути в мрежата на оператора. След изтичането на тези минути разговорът в мрежата се таксува по 19 ст. за минута - в ненатоварената, и по 29 ст. - в натоварената часова зона. Обажданията към всички останали национални мрежи се таксуват на единна цена от 39 ст. за минута.