Microsoft иска да стане въглеродно неутрална компания

Microsoft иска да стане въглеродно неутрална компания
Microsoft обещава всичките им директни действия да станат въглеродно неутрални от 1 юли 2012 г., когато компанията започва новата си фискална година. Американците планират да добавят вътрешна такса за въглеродни емисии, която ще се прилага за самолетни пътувания, за работата на дейта центровете и други бизнес операции и дейности. Идеята е работата на Microsoft да бъде оптимизирана, като въздушните превози бъдат на последно място в списъка сред избраните начини за транспорт. Компанията планира също така да инвестира ресурси в производството на енергия от възобновяеми източници.

blogs.technet.com/b/microsoft_blog/archive/2012/05/08/making-carbon-neutrality-everyone-s-responsibility-at-microsoft.aspx