Microsoft потвърди прехода от Windows Live Messenger към Skype

Microsoft потвърди прехода от Windows Live Messenger към Skype
Microsoft побързаха да потвърдятслуховете, че се канят да заменят Windows Live Messenger със Skype. От компанията ще започнат да мигрират потребителите на Windows Live Messenger в началото на 2013 г., а преходът към Skype ще позволи на Microsoft да предложат съвместимост с по-широка гама устройства и платформи и възможност за провеждане на гласови и видеоразговори.

http://blogs.skype.com/en/2012/11/skypewlm.html