Microsoft публикува Windows Embedded 8 Industry Release Preview

Microsoft публикува Windows Embedded 8 Industry Release Preview
След близо тригодишна пауза Microsoft представи изцяло нова версия на платформата Windows Embedded, която е предназначена за различни вградени системи. Новите версии бяха презентирани на изложението на Националната федерация на търговците в САЩ и ще се наричат Windows Embedded 8 и Windows Embedded 8 Handheld - както подсказва името, ще са базирани на Windows 8 и Windows Phone 8. Естествено, интерфейсът е претърпял радикална промяна спрямо старите издания на платформата и вече е изцяло базиран на Metro дизайна.

В същото време Windows Embedded 8 продължава да залага на отвореността на системата и възможността на клиента да прави всякакви промени по нея. Като първи корпоративен клиент бе представена голямата американска верига Office Depot, която вече е въвела Windows Embedded 8 в своите магазини. Именно Office Depot бяха използвани и като нагледен пример за предимствата на новата платформа и възможностите, които тя предлага.

http://www.microsoft.com/windowsembedded/en-us/evaluate/windows-embedded-handheld.aspx