Микроизкуство

Микроизкуство
Понякога изкуството може да бъде доста гъвкаво понятие относно съдържанието. Какво ще кажете за серия от уголемени изображения (увеличение 1000х във формат, подходящ за мобилни уолпейпъри) на бактерии и различни спори, обитаващи мобилните телефони? Именно това е едно от последните творения на Анна Димитриу, която, както се оказа, като творец е силно повлияна от науката, и по-специално от медицината. Проектът се казва The Normal Flora, като за 2006 година е планирана и специална мултимедийна инсталация.
http://www.annadumitriu.com/